Lượt xem: 368

Thông báo mở thêm lớp Hóa phân tich cho SV ngành Môi trường

SV ĐKHP môn Hóa phân tích vào ngày 16, 17/10/2020.
 
nh hk Khóa Loại lớp Mã mh Tên môn học Lớp Tên phòng Thứ Tiết bắt đầu Số tiết Khoa phụ trách Tuần bd Ngày đầu tuần Ds Lớp lớn
20-21 1 2019 LT CHE00007 Hóa phân tích 19_1 cs2:E206 7 6 4 Môi trường 7 19/10/2020 18CMT, 18KMT
 
Image

QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC