Lượt xem: 10275

Thời khóa biểu HK1/2020-2021 - Đại học chính quy (new)

Sinh viên lưu ý:
1. Sau ngày 22/09/2020, sinh viên K2019 kiểm tra kết quả ĐKHP HK1/2020-2021 các môn bắt buộc trên portal. Các môn còn lại sinh viên ĐKHP theo thời gian đã thông báo.
2. Các lớp ngành Sinh học K2019 (19SHH): sinh viên tự ĐKHP môn BIO10022 - Thực tập Sinh học phân tử đại cương theo thời gian thông báo.
3. Các lớp ngành CNTT K2019 (19CTT): môn Thực hành Mạng máy tính: Giảng viên lý thuyết sẽ hướng dẫn sinh viên cách thức học thực hành theo hình thức 2.  
5. Đăng ký học phần tự chọn nên xem file hướng đẫn để biết học phần cần đăng ký học.
Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (KHGD_HK1_2020_2021 HP TuChon.xlsx)KHGD_HK1_2020_2021 HP TuChon.xlsx 48 kB29-09-202029-09-2020
Download this file (KHGD_HK1_2020_2021_TKB new.xlsx)KHGD_HK1_2020_2021_TKB new.xlsx 88 kB17-09-202017-09-2020
Image

QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC